Dotazník na téma: Rodina & Manželství
Dotazník Výsledky Informace Ankety Vaše názory

Dotazník - Rodina & manželství

Dotazník je zcela anonymní. Děkujeme za vyplnění. (Funkčnost dotazníku vypršela)

Respondent:
Uveďte rok narození:
Vaše rodinné poměry - pro oba rodiče je to první manželství a stále trvá
(v každém jiném případě uveďte "ne")
ano ne
Máte sourozence Ano, jednoho Ano, dva a více Ne
V kolika letech byste byli ochotni uzavřít sňatek již jsem ženatý/vdaná do 23 24 - 27
28-32 33 a více
Dovedete si představit, že byste se vícekrát oženil (vdala)
(alespoň dvakrát)
Ano Ne
Dokážete si představit dlouhodobější společný život s partnerem, aniž byste spolu uzavřeli sňatek Ano Ne
Kolik máte/byste chtěli mít dětí
(uveďte konkrétní počet)
Rodinu má ekonomicky zajistit Muž Žena Oba partneři

Funkčnost dotazníku vypršela. Děkuji za Váš čas.

(c) Jan Ambrož

Wedia.cz - tvorba internetových stránek - redakční systém - internetový obchod - copywriting